Słowniczek

 

Wszystko co chciałbyś wiedzieć.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N -  O - P - R - S - Ś- T - U - W - Z

 

 

LITERA "A"

 • ABSOLUCJA - (rozgrzeszenie) - udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty odpuszczenie grzechów.

 • ABSYDA - patrz. APSYDA

 • ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu.

 • ADWENT - czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, a także oczekiwanie na przyjście Chrystusa przy końcu czasów (paruzja).

 • AGNUS DEI - "Baranek Boży"

 • AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w Rozdawaniu Komunii Świętej)

 • AKOLITKI - lichtarze z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz w procesjach niesione obok krzyża.

 • ALBA - długa, biała szata liturgiczna (kapłana i służby liturgicznej w czasie liturgii), symbolizująca łaskę chrztu św.

 • ALUMN - student Seminarium Duchownego, potocznie kleryk.

 • AMBONA - miejsce do czytań biblijnych oraz wygłaszania homilii (kazań), dziś najczęściej pulpit zwany ambonką usytuowany w prezbiterium.

 • AMEN - uroczyste potwierdzenie: "Niech tak się stanie!" lub "Tak, wierzę w to!"

 • AMPUŁKI - są to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków, w których podaje się wino i wodę do Mszy Świętej.

 • ANIOŁ PAŃSKI - modlitwa odmawiana rano, w południe i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Bożego i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

 • ANTYFONA - refren rozpoczynający i kończący psalm w liturgii godzin, używany też podczas Mszy Świętej i w nieszporach.

 • APOKRYFY - księgi wczesnochrześcijańskie tematycznie związane z Pismem Świętym (często zawierają opisy z życia Pana Jezusa).

 • APOSTOLAT - urząd głoszenia Ewangelii i posługa sakramentalna (duchownego), w przypadku świeckich - czynne zaangażowanie w Kościele poprzez przykład życia i modlitwę.

 • APOSTOŁ - najbliższy współpracownik Jezusa (świadek całego czasu, "kiedy Pan Jezus przebywał z nami... aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba "Dz 1,21n).

 • APSYDA - półkolista wnęka w ścianie kościoła lub kaplicy, występuje zwykle w niej miejsce na tabernakulum lub krzesła dla kapłana.

 • ARCHIDIECEZJA - jednostka terytorialna administracji kościelnej.

 • ARCYBISKUP - tytuł biskupa stojącego na czele archidiecezji (metropolii).

 • ASCEZA - ćwiczenie się w cnocie.

 • ASPERSJA - liturgiczne pokropienie wiernych wodą święconą jako przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań.

 • ASYSTA - diakon lub dwaj diakoni towarzyszący biskupowi bądź kapłanowi w uroczystej celebracji (lub ministranci asystujący głównemu celebransowi).

 • AUDIENCJA - wcześniej uzgodnione oficjalne spotkanie z ważną osobistością.

 • AUREOLA - koło otaczające głowy świętych (symbolizujące świętość).

 

LITERA "B"

 • BALDACHIM - ozdobny daszek lub ozdobna osłona z materiału nad godnymi czci miejscami i osobami, przede wszystkim jako osłona niesiona nad Najświętszym Sakramentem, także nakrycie ołtarza lub tronu.

 • BAPTYSTERION - z języka greckiego chrzcielnica.

 • BAPTYSTERIUM - wolno stojąca kaplica chrzcielna lub element dawnych kościołów biskupich, w kościołach parafialnych przeważnie tylko chrzcielnica.

 • BAZYLIKA - w sensie architektonicznym - kościół wielonawowy (nawa główna wyższa od naw bocznych).

 • BASILICA MINOR - tytuł nadawany znaczniejszym kościołom.

 • BEATYFIKACJA - uznanie za błogosławioną, osobę zmarłą w opinii świętości (poprzedzone procesem beatyfikacyjnym).

 • BENEDYKCJONAŁ - księga zawierająca błogosławieństwa osób oraz poświęcenia rzeczy i miejsc służących człowiekowi.

 • BIBLIA - Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego zawierających słowo skierowane do ludzi przez Boga.

 • BIERZMOWANIE - sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym człowiek otrzymuje w szczególny sposób Ducha Świętego.

 • BINACJA - dwukrotne odprawianie Mszy Świętej jednego dnia (prawa binacji udziela Biskup).

 • BIRET - nakrycie głowy duchownych katolickich.

 • BISKUP - zwierzchnik Kościoła lokalnego (diecezji), który przewodniczy wspólnocie wiernych mocą bezpośredniego apostolskiego pełnomocnictwa.

 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - życzenie uzyskania specjalnej przychylności Bożej dla jednostki, wspólnoty lub rzeczy przez odpowiednie słowa i towarzyszące im gesty sakralne, modlitwa nad rzeczą lub osobą w celu uproszenia pomocy od Boga.

 • BREWIARZ - księga do odprawiania modlitwy uświęcenia dnia (liturgii godzin) przez duchownych i świeckich.

 • BURSA - sztywna torebka do zawieszenia na szyi, na naczynie z Komunią chorych.

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej